Kontakt
Kontakt
Poniżej podajemy Państwu ważne numery telefonów, które ułatwią Państwu korzystanie z naszych usług:


0422997900 - tutaj otrzymają Państwo wszelkie informacje dotyczące usług telekomunikacyjnych świadczonych przez naszą sieć oraz ich cen. Pod tym numerem telefonu otrzymają Państwo pełną informację jak użytkować nasze usługi dodatkowe i znajdą pomoc w przypadku ewentualnych niejasności. Jest to po prostu numer gdzie otrzymają Państwo najszerszą i najpełniejszą informację o możliwościach euroCall.
e-mail: [email protected]

0422997901 - Pomoc techniczna euroCall,  tutaj nasi specjaliści rozwiążą Państwa problemy natury technicznej dotyczące działania telefonów, bramek i central w naszej sieci. Wsparcie techniczne dostępne jest w godzinach 8:00 - 16:00.
e-mail: [email protected]

0427140242 - Pod tym numerem znajdą Państwo informacje oraz pomoc dotyczącą wszelkich spraw związanych z fakturami za nasze usługi, oraz nogą Państwo wyjaśnić szczegóły swoich płatności za nasze usługi. Informacje te są dostępne w godzinach 8:00 - 16:00.
e-mail: [email protected]

2006-03-31 13:07