Dla biznesu
Dla biznesu

Proponujemy Państwu w pełni nowoczesne usługi telefoniczne wraz z rozwiązaniami usprawniającymi funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Telefonia IP (internet protocol) oparta o najnowsze rozwiązania technologiczne, usprawnia zarówno sam proces komunikacji, zarządzanie nim i znacznie obniża koszty telekomunikacji.

Rozwiązania oferowane przez nas, umożliwią Państwu płynne przejście od tradycyjnej sieci telefonicznej, opartej o rozwiązania PABX, do sieci opartej całkowicie o transmisję VoIP.

Jesteśmy skoncentrowani na najnowszych technologiach w dziedzinie telekomunikacji. Naszym celem jest zwiększanie zysków klientów. Staramy się to czynić, nie tylko bezpośrednio poprzez obniżanie kosztów połączeń, choć i to jest atutem naszej oferty, ale przede wszystkim dzięki usprawnianiu i przyspieszaniu procesów biznesowych.

Ponadto dokładne dopasowanie naszych produktów do Państwa wymagań, skutkuje zwiększeniem ergonomii i efektywności komunikacji, tak istotnej w dzisiejszych procesach biznesowych.


Innowacyjne rozwiązania

W ramach naszej oferty macie Państwo możliwość �doposażyć� standardową usługę abonamentową, szeregiem wygodnych, funkcjonalnych i tanich narzędzi. Są one niezwykle przydatne w nowoczesnej firmie dając jednocześnie możliwość, bardzo taniego, bezpiecznego i niezawodnego przesyłu danych. Zarządzanie usługami odbywa się z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Będą Państwo mogli samodzielnie definiować swoje potrzeby, a wszystkie wprowadzane zmiany odzwierciedlane będą natychmiastowo w działaniu konkretnych usług. Wśród najbardziej zaawansowanych narzędzi polecamy Państwu szczególnie:

 • IVR - (Interactive Voice Response) umożliwia Państwa klientom praktycznie stały, głosowy dostęp 24h przez 7dni do informacji. System może przejąć zadanie informatora klientów i ich obsługi w zakresie rutynowych pytań, lub serwisu. Już w bardzo krótkim czasie od momentu wdrożenia systemu euroCALL odczujecie Państwo znaczną redukcję kosztów telekomunikacji w Państwa firmie, przez zmniejszenie całkowitych kosztów związanych z obsługą tego typu usługi np. infolinii.

 • IVR Switch - dzięki tej usłudze Twoi klienci zostaną przywitani miłą zapowiedzią głosową, dowiedzą się o się o nowościach, produktowych oferowanych przez Twoją firmę, i będą mogli wybrać dział, z jakim chcą się połączyć, w zależności od pytań, jakie mają. A po godzinach pracy informację będą przekazywane Twoim klientom poprzez nagrane komunikaty głosowe.

 • IVR Player - Usługa ta daje możliwość odtworzenia dowolnie wybranej zapowiedzi głosowej, w chwili, gdy abonent dodzwonił się do siedziby firmy. Podstawowa aplikacja IVR pozwoli Twojej firmie na podniesienie jakości w sferze obsługi klientów.

 • IVR Menu - usługa IVR Menu to idealne rozwiązanie w chwili, gdy chcemy naszemu klientowi dać możliwość wyboru połączenia się z wybranym przez niego działem, bąd� też z wybraną osobą przypisaną danemu numeru w zapowiedzi głosowej słyszanej przez abonenta. W ten sposób pominięty zostaje problem łączenia się z przypadkową osobą w firmie, a następnie lokalizowaniem osoby, z która chciałby porozmawiać nasz klient.

 • IVR List - funkcja IVR List to niezmiernie przydatne rozwiązanie zwłaszcza dla firm posiadających rozbudowaną strukturę administracyjną. Usługa ta nie pozwoli na pominięcie jakiegokolwiek z telefonujących klientów, gdyż w sytuacji, gdy osoba, do której próbuje się dodzwonić abonent prowadzi już rozmowę i nie może odebrać kolejnego połączenia, nasz klient zostaje przełączony do najbliższe osoby, które może przyjąć połączenie.

 • Poczta Głosowa - to kolejne narzędzie usprawniające proces komunikacji w firmie. Każdy kto dzwoni w czasie Państwa nieobecności będzie mógł zostawić wiadomość głosową. Pozostawioną pocztę głosową można odsłuchać przez telefon, lub otrzymać ją w postaci pliku dźwiękowego na skrzynkę poczty e-mail.

 • E-Faks - faks to bardzo pożyteczny przyrząd służący do komunikacji niewerbalnej. Niestety, pomimo pozostawania technologicznie przestarzałym narzędziem, ciągle jeszcze jest w użyciu. Trudnym do ominięcia problemem jest więc koszt jego eksploatacji (papier, czas transmisji), a także administracja korespondencji wchodzącej do każdego biura tą drogą.

  Korzystając z tej usługi każdy z Państwa pracowników posiada na swoim biurku wirtualny fax. Każdy z nich otrzymuje przypisany numer. Nie ma więc problemu z adresatem wiadomości. Wiadomość wysłana na konkretny numer faksu, dociera do pracownika w postaci e-mail. Dzięki temu można łatwiej kontrolować i archiwizować przepływ danych, zadbać o poufność przekazanych tą drogą danych i informacji, a także ograniczyć wydatki związane z obsługą faksu.

 • Połączenia trójstronne - to mini konferencja, dzięki której możliwe jest jednoczesne prowadzenie rozmowy pomiędzy trzema osobami.

 • Infolinia - dzięki infolinii dajesz swoim klientom możliwość zasięgnięcia darmowej informacji na temat produktów twojej firmy, wykorzystując do tego proste numery 0 800, lub 0 801.

 • Możliwość blokowania połączeń na wybrane numery - usługa ta dalej możliwość zablokowania określonych typów połączeń lub konkretnych numerów wychodzących z numeru danego urządzenia, za wyjątkiem połączeń do służb alarmowych.

 • Przekazywanie połączeń - jest funkcją, która umożliwia przekazywania połączeń przychodzących na inny dowolnie wybrany numer stacjonarny, komórkowy lub poczty głosowej.

 • Połączenia oczekujące - dzięki tej usłudze zostaniesz poinformowany w trakcie rozmowy telefonicznej, dyskretnym sygnałem dzwiękowym, o nowym oczekującym połączeniu.Korzyści z wdrożenia usługi:

 • Dostęp do kluczowych technologii pomagających konkurować efektywniej, włączając w to zarówno wsparcie protokołu IP i cyfrowej telefonii.

 • Zmniejszenie kosztów firmy związanych z rozmowami telefonicznymi, a także ich administracją.

 • Darmowe połączenia telefoniczne w sieci euroCALL.

 • Oszczędności na kosztach rozmów lokalnych, międzymiastowych (strefowych) i międzynarodowych.

 • Usprawnienia zwiększające rentowność działalności poprzez integrację technologii komunikacyjnych i informatycznych w jednym miejscu.

 • Automatyzacje procesu komunikacji skutkującą oszczędnościami czasu i uproszczeniem procedur komunikacyjnych.

 • Usprawnienie kontaktu z klientami, prowadzące do szybszej i taniej obsługi.

 • Zwiększenie efektywności pracowników, poprzez skupienie się na głównych zadaniach, i oddelegowanie drobnych problemów do obsługi przez system.

 • Innowacyjne technologie, z perspektywą dalszego rozwoju bez konieczności wysokich nakładów.

2006-03-31 12:44