Samorząd
Samorząd
Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego i administracji jest wzbogaceniem usług proponowanych dla klientów biznesowych o możliwość wspólnego rozliczania poniesionych kosztów przez jednostkę macierzystą i jednostki podlegle. Funkcja bieżącego podglądu bilingu wykonywanych połączeń pozwala stale kontrolować ponoszone wydatki na rozmowy telefoniczne.

Z naszych analiz wynika że, w generowaniu kosztów ponoszonych na usługi telekomunikacyjne w samorządach  znaczący udział maja rozmowy pomiędzy poszczególnymi jednostkami, Ma to miejsce zarówno  w przypadku samorządów gminnych jak i samorządów powiatowych. Zastosowanie proponowanej przez nas technologii redukuje takie wydatki do zera ponieważ połączenia w ramach sieci euroCALL są zawsze bezpłatne. Dalsze oszczędności może przynieść wdrożenie naszych rozwiązań na obszarze kilku sąsiadujących i współpracujących ze sobą gmin lub powiatów.

Budowa na obszarach słabo zurbanizowanych szerokopasmowego dostępu do Internetu przez lokalne samorządy to doskonały przyczynek do jednoczesnego wdrażania cyfrowej telefonii internetowej, ponieważ nie ponosząc dodatkowych kosztów na budowę sieci telekomunikacyjnej możemy w szybki i nowoczesny sposób rozwiązać problem telefonizacji. Uzyskamy w ten sposób podwójną satysfakcję mieszkańców naszych gmin, którzy oprócz taniego dostępu do Internetu dostaną możliwość bezpłatnego dzwonienia do urzędów i instytucji oraz pomiędzy sobą.
2006-03-31 12:35