Cennik
Cennik

Połączenia między abonentami sieci euroCALL są zawsze bezpłatne. Przy połączeniach do abonentów sieci stacjonarnej lub komórkowej obowiązują następujące ceny.

rodzaj połączenia (okres)
netto
brutto
Sieć euroCALL (całą dobę)
0,00 zł/min
0,00 zł/min
Polska - połączenia lokalne (dzień pracujący)
0,11 zł/min
0,13 zł/min
Polska - połączenia lokalne (wieczór)
0,08 zł/min
0,10 zł/min
Polska - połączenia lokalne (dzień wolny)
0,10 zł/min
0,12 zł/min
Polska - połączenia międzymiastowe (dzień pracujący)
0,11 zł/min
0,13 zł/min
Polska - połączenia międzymiastowe (wieczór)
0,08 zł/min
0,10 zł/min
Polska - połączenia międzymiastowe (dzień wolny)
0,10 zł/min
0,12 zł/min
Wybrane kraje UE  (całą dobę)
0,12 zł/min
0,14 zł/min
Krajowe sieci komórkowe (dzień pracujący)
0,85 zł/min
1,04 zł/min
Krajowe sieci komórkowe (wieczór)
0,61 zł/min
0,74 zł/min
Krajowe sieci komórkowe (dzień wolny)
0,67 zł/min
0,82 zł/min
Połączenia na 0800 i 008000 (całą dobę)
0,00 zł/min
0,00 zł/min
Połączenia na 03xx , 04xx , 07xx , 0801 , 9xxx (całą dobę)
w/g taryfy TPSA
w/g taryfy TPSA


Okres "dzień pracujący" obowiązuje w dni robocze pomiędzy godzinami 8.00 i 18.00.
Okres "wieczór" obowiązuje we wszystkie dni tygodnia pomiędzy godzinami 18.00 i 8.00 dnia następnego.
Okres "dzień wolny" obowiązuje we wszystkie: soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pomiędzy godzinami 8.00 i 18.00.

Wszystkie połączenia taryfikowane są co 1 sekundę w wysokości 1/60 kwoty podanej w cenniku. Kwoty w cenniku zaokrąglone zostały do pełnych groszy.

2006-03-31 10:42